Pelan Etiqa WarisanCIRI-CIRI

* Pelan yang mempunyai kelebihan dari segi perlindungan dan simpanan.
* Pelan ini memberikan perlindungan jangka panjang sehingga ke usia 88 tahun.
* 3 pilihan tempoh sumbangan sehingga umur: 55, 60 atau 65 tahun.
* Had umur penyertaan:

Minimum - 6 bulan (tarikh lahir akan datang)

Maksimum - 55 tahun (tarikh lahir akan datang)

* Tempoh sijil:

Minimum - 33 tahun

Maksimum - 87 tahun

* Umur matang maksimum: 88 tahun
* Amaun sumbangan:

Minimum - RM50 sebulan

Maksimum - Tiada had

MANFAAT ASAS

* Kematangan [ Semasa tamat tempoh kontrak yang disertai ]
* Keilatan Kekal Menyeluruh [ Sehingga umur 65 tahun ]
* Kematian [ Termasuk kematian atas sebab biasa atau kemalangan ]

PEMBAYARAN MANFAAT

1. Manfaat Kematian

i. Manfaat Kematian Biasa

Amaun Perlindungan + Jumlah Akaun Peserta + Mudharabah dari Akaun Peserta

ii. Manfaat Kematian Akibat Kemalangan

Sama seperti Kematian Biasa

2. Manfaat Keilatan Kekal Menyeluruh

i. Manfaat Keilatan Kekal Menyeluruh akibat penyakit (Sebelum umur 65 tahun)

Tahun Pertama 20% dari Amaun Perlindungan + Jumlah Akaun Peserta + Mudharabah dari Akaun Peserta
Tahun Kedua 40% dari Amaun Perlindungan
Tahun Ketiga 40% dari Amaun Perlindungan

Bayaran sumbangan dikecualikan sementara manfaat keilatan dilunaskan keseluruhannya.

ii. Manfaat Keilatan Kekal Menyeluruh akibat Kemalangan (Sebelum umur 65 tahun)

Sama seperti Keilatan Kekal Menyeluruh akibat sebab biasa

iii. Manfaat Keilatan Kekal Menyeluruh (Selepas umur 65 tahun)

Tiada manfaat dibayar

3. Manfaat Kematangan

Jumlah Akaun Peserta + Mudharabah dari Akaun Peserta + Lebihan dari Akaun Khas Peserta